FALO PORQUE ME PETA

                               

 

Atopámonos no ano 109 d.CE. (despois de Celso Emilio) ou ano 2021 nalgunhas civilizacións.


Unha viaxe escénica, máxica e lingüística percorre cada recanto do país, amosando as anormalidades decotío no uso do galego, a realidade laboral do idioma e a marabilla de posuír un “Monte Pindo” de fala propia, nun espectáculo de ilusionismo máis sorprendente que atopar un programa cultural na televisión.


Dende A Coruña até Tui, pasando polo Carballiño, Costa da Morte, Os Ancares etc., recolleremos, canda moitas sorpresas e abraios, un campo inzado de ledicias, anomalías e paixón polo galego.


Número de persoas no mundo coas que podemos comunicarnos na nosa lingua, porcentaxes actuais de galegofalantes, prexuízos en entrevistas de traballo, uso do galego nos medios de comunicación, maxia, comicidade, participación do público e moito máis, para un espectáculo cun fío condutor:


“falar galego porque si, porque nos peta”

 


 

ILUSIONISTA                                                         GUIÓN                            

A Maga Fani                                                         A Maga Fani                

                  

DIRECCIÓN                                                             DESEÑO ILUMINACIÓN                                                     A Maga Fani                                                        Ángel Modia                                 

Martín Camiña

TÉCNICO ILUMINACIÓN                                   VESTIARIO

Chiqui                                                                      Producións Herméticas

 

TÉCNICA DE SON                                                 COBERTURA TÉCNICA

Isa                                                                              Escóitame Producións

1/1

PLANO  DE  ILUMINACIÓN