top of page

 IGUALDADE: onde estás?

           

A protagonista desta historia nace un 8 de Marzo de 1975. Considerando este feito a súa nai un claro sinal dunha misión, decide chamala Esperanza...“Esperanza Marzal”.

 


“Esperanza Marzal” traerá a igualdade: ela desexa que no século XXI as mulleres poidan ir tranquilas pola rúa, acadar os mesmos postos de traballo que calquera persoa, pregúntase por que en moitas entrevistas nos medios de comunicación ás mulleres pregúntaselles polo seu físico, no canto de facelo pola súa actividade, a conciliación da vida laboral e familiar, a finalización de todo tipo de violencia de xénero, abusos etc.

 


Deste xeito e a pesar de todas as celebracións do “Día da Muller”, segue sen palpar a “Igualdade”, por iso irá na súa procura, utilizando a maxia e o humor.
Cumprirá a súa misión?,...atopará a igualdade?,...onde estás, igualdade?,...u-la igualdade?
Espectáculo cheo de ilusións con cordas, cartas,...moito humor e participación do público, para tentar expor non só as desigualdades cotiás e históricas, senón tamén a importancia de erradicalas traballando non ámbitos da educación e a cultura.

 

ILUSIONISTA                                                          GUIÓN                            

A Maga Fani                                                          A Maga Fani                    

                              

DIRECCIÓN                                                             DESEÑO ILUMINACIÓN                                                     A Maga Fani                                                         Ángel Modia                                 

Martín Camiña

 

TÉCNICO ILUMINACIÓN                                   VESTIARIO

Chiqui                                                                      Producións Herméticas

 

TÉCNICA DE SON                                                 COBERTURA TÉCNICA

Isa                                                                              Escóitame Producións

A Maga Fani

PLANO  DE  ILUMINACIÓN

bottom of page